[Logo PS Avisen]

PS-Avisen side 9


Fra brunkul til fjordvandLastbilmodeller i størrelse skale 1:50

+60
Som pensionist har Evald Eybye nu masser af tid til at ro på vandet. Når vejret tillader det, er han ude på vandet flere gange om ugen. Han er også medlem af +60’erne, som er en stor gruppe pensionistmedlemmer i Skibe Roklub. Her kan han altid finde rokammerater, så han kan komme på vandet. Før kunne han også tage på en tur, som varede i flere dage. Det synes han, han er blevet for gammel til - han vil helst sove i sin egen seng hver nat. Evald nyder samværet med alle rokammeraterne efter en rotur. Så er der kaffe og brød, og snakken går lystigt om vind og vejr samt helt andre emner.

Roklubbens andre aktiviteter
Evald Eybye deltager også i klubbens øvrige aktiviteter. Han er med i et par årlige arbejdsdage. Her bliver lokalerne gjort rene. Bådene bliver efterset og eventuelt repareret. Til Skive Festival sælger klubben mad og drikkevarer, og her er Evald Eybye også med. Det er netop en fælles opgave at samle penge ind til klubben. Han synes, det er vigtigt at deltage i alle aktiviteter forbundet med klublivet. Det sociale samvær, at være fælles om en oplevelse, er vigtigt for Evald Eybye.

Ergometer
Om vinteren kan det være svært at komme på vandet, især når det bliver koldt og regnfuldt og ikke mindst, når Fjorden fryser til is. Så ror Evald Eybye ergometer, romaskine, sammen med +60’erne. ”Det er vigtigt at holde kroppen i gang, især i min alder”, fastslår Evald Eybye. Dette år bliver det til mere end 1200 km roet på vandet og i ergometer. Det er noget af en præstation, selvom Evald Eybye ikke gør noget væsen ud af det.

En anstrengende tur
Evald Eybye fortæller om den hårdeste rotur, han har været med på. For nylig skulle han og nogle rokammerater ro en inrigger hjem fra Fur til Skive Roklub, en tur på godt 38 km. Vejrudsigten var ikke lovende. Det var imidlertid forsvarligt at tage af sted. Da de nåede Grønning Øre Strand, kunne de ikke skifte styrmand. Vinden blæste kraftigt fra sydøst. Det betød, at vinden ramte ind på siden af inriggeren. Så er det hårdt at ro og holde båden i rette kurs. Det begyndte også at regne kraftigt. Inriggerens bund blev våd, og der var risiko for, at roerne ville glide, når de skulle skifte plads. Træthed betød også, at deres balanceevne kunne svigte. Styrmanden frøs og måtte bide kulden i sig. De nåede frem til Skive Roklub i god behold. Selvom det var en rigtig anstrengende tur, hævder Evald Eybye, at det var ansvarligt at ro trods vind og regn. Han lægger vægt på, at roere ikke må udsætte sig selv for unødig fare.

Vidt forskellige fritidsinteresser
Evald Eybye forklarer, at han bedst arbejder alene, når han sidder og pusler med lastbilerne. Han kobler helt fra og tænker kun på den lastbil, han er i gang med at lave. Han har prøvet at være sammen med et par andre modelbyggere. Det duer ikke for ham. Han får intet lavet, og ideerne dukker ikke op. Derfor er arbejdet med lastbilerne et enmandsprojekt. Så får han gang i fantasien, og ideerne dukker spontant op.

Når han ror på vandet, er det vigtigt at samarbejde om roningen. Her gælder det om at lægge store kræfter i, holde rytmen og rette sig efter styrmandens ordrer. Her er det meget vigtigt at kunne samarbejde, og det er Evald Eybye også god til i denne sammenhæng. Han er glad for, at han har så vidt forskellige fritidsinteresser. Han mener imidlertid, at en fritidsinteresse skal bygges op længe før pensionsalderen.


Evald Eybye fortæller om den hårdeste rotur