[Logo PS Avisen]

PS-Avisen side 6


 

Gamle ting opbevares nu i nye - gamle - rammer


Arkiv foto Rønbjerg Skole

I mange landsbyer oplever man, at skolen bliver lukket. Årsagen kan være, at elevtallet efterhånden er dalet så meget, at skolen ikke kan opfylde de krav, den nye skolestruktur stiller til undervisningen.

Børnene bliver sendt til større skoler.

Hvad bruges de mange tomme skolebygninger så nu til?
I nogle landsbyer går beboerne sammen om at lave en friskole. Men de gamle skolebygninger kan måske også bruges til mange andre formål. Eksempelvis kan unge iværksættere etablere mindre virksomheder i gode rammer.

Rønbjerg Skole
Da der var flest elever i Rønbjerg, kunne skolen tælle ca. 190 elever. Men skolens elevtal dalede gennem årene, og det endte med, at alle elever blev flyttet.
I 2015 blevRønbjerg Skole og Dalgasskolen sammenlagt til en skole, nemlig Ådalskolen.

Rønbjerg Skoles historie.
En ny moderne centralskole, ”Estvad-Rønbjerg Centralskole”blev bygget og indviet i 1960.Estvad-Rønbjerg var da en sognekommune i Ringkøbing Amt. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Estvad-Rønbjerg indlemmet i Skive Kommune og dermed en del af Viborg Amt. Skolen blev efterhånden bare kaldt Rønbjerg Skole.

Efter lukningen af Rønbjerg Skole
stillede man sig spørgsmålet ”Hvad så? Hvad skal der ske? Bygningerne er gode og sunde!”

Heldigvis manglede Skive Museum depotplads,og man så sig om efter gode bygninger. Rønbjerg Skole kunne opfylde alle ønsker, alle museets effekter ville kunne opbevares under sunde forhold. Der kunne også blive plads til værksteder og administration.

 

 

 

 

 

I den tidligere gymnastiksal, som også senere var skolebibliotek, bliver alle effekter opbevaret tørt i reoler med tre/fire etager. Nogle gamle klasselokaler er indrettet til kontorer, værksteder, kantiner. Alt så skolen fremstår som en god, effektiv arbejds- og opbevaringsplads.

Museets effekter spænder vidt: Ældst er fossiler, (mange fund fra Fur) der er 55.000.000 år gamle. De yngste erbrugsgenstande fra vore bedsteforældres tid. Eksempelvis kagedåser som Bedstemor værnede om. Eller kaffekværne fra Oldemor.Og hvem kan ikke huske den udstoppede isbjørn? Den var der også, godt slidt på snuden af alle de børn, der har klappet den, da den stod på det gamle museum.

Der findes utrolig mange forunderlige ting, som museet har fået foræret gennem tiderne. Alle er nummererede og katalogiserede, så man kan finde de rigtige ting den dag, der skal laves særudstillinger om dette eller hint.

Et kuriosum som opbevares: En vidneskranke fra en retssal, som senere kom i privat eje og efterfølgende blevomdannet til bar i en gildesal.

Det er spændende at gå på opdagelse i depotet, mender er ikkeoffentlig adgang. - Vi må vente med at tage tingene i øjesyn, til der vil blive kulturarvsudstillinger i det snart færdigombyggede museum i Skive midtby.

Fra at have lydt og givet genlyd af friske unge barnestemmer gennem 55 år ”lyder” nu stemmerne fra fortiden. Bygningen er blevet en arbejdsplads til glæde og gavn for Skive Museum. Og Rønbjergs borgere kan glæde sig over, at der atter er brug for skolebygningerne.

IK