[Logo PS Avisen]

PS-Avisen side 5Flemming Finøen


 

Hele munden fuld

Kan I huske den gamle vise: ”Det eneste jeg ønsker mig til jul, er to nye tænder”?

Hos Tandprotese Teamet på Posthustorvet i Skive kan alle, der har behov for det, godt få to nye tænder, men de kan også få mange flere – ja faktisk en hel mundfuld!
Klinikken i Skive åbnede for godt et år siden i det tidligere posthus. Indehaveren, Flemming Finøen, er 53 år og bosiddende i Viborg, hvor han også har klinik og laboratorium, ligesom han driver en klinik i Bjerringbro. Han er uddannet klinisk tandtekniker, hvilket er en femårig akademisk erhvervsuddannelse, der kan tages i København eller Århus.

Han har siden barndommen været knyttet til og er kommet meget i Skive, idet mange familiemedlemmer bor her, så stedet var absolut ikke fremmed for ham. I Viborg har han gennem årene haft mange kunder fra Skive, og da én foreslog at åbne en klinik i Skive, blev tanken født. Og han begyndte at kigge sig om efter egnede lokaler, hvilket bød sig, da lokalerne i det tidligere posthus blev ændret og til leje. Samtidig blev Flemming Finøens nevø, Casper Blaaberg, færdiguddannet som klinisk tandtekniker og blev ansat i klinikken i Skive.

Mund til mund metoden virker bedst
Tandprotese Teamet har 12 ansatte, der omfatter laboratorie-tandteknikere, klinikassistenter og en praktikant. Flemming Finøen og Casper Blaaberg fordeler arbejdet således, at Casper Blaaberg er i Skive to dage om ugen, og Flemming Finøen er her en dag. Resten af ugen er fordelt mellem Bjerringbro og Viborg. I de tre klinikker tæller kundekartoteket omkring 4000 kunder.
”Selvom vi hører under sundhedsvæsenet, får borgerne ikke automatisk tildelt en tandtekniker”, fortæller Flemming Finøen. ”Derfor er det vigtigt med en god markedsføring, men den bedste er mund til mund metoden. Derfor er fagligheden også i fokus, så vi får tilfredse kunder, der både kan tygge og smile uden det gør ondt og uden at tænderne ”flyver rundt” i munden.

Vi er jævnligt på kurser, idet uddannelsen hele tiden ændrer sig i forhold til samfundsudviklingen, ligesom vi har et tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper, blandt andet tandlæger”, siger han videre.

Alle er forskellige
I dag er en hel- eller delprotese ikke bare noget, der bliver klappet ind i munden på kunderne. Alle er forskellige, så arbejdet bliver tilpasset hver enkelt, så protesen kommer til at sidde perfekt. Der er også kommet flere forskellige materialer til at fremstille proteserne med, nogle hårde og andre bløde, og alt efter kundens mund bliver protesen lavet i det materiale, der passer bedst.

Kontrol
”Som indenfor mange andre områder i sundhedsvæsenet skal alle procedurer dokumenteres. Det vil sige, at alle arbejdsgange og alt materiale noteres i skemaer, så der altid kan findes tilbage til begyndelsen, og hvad der er gjort. Desuden er alt materiale produktmærket, så der kan findes tilbage til producenten, hvis der skulle opstå problemer, for eksempel med allergi”, fortæller Flemming Finøen.

Med mellemrum kommer der uanmeldt besøg af Patientombud (tidligere Patientklagenævnet) eller fra Sundhedsstyrelsen, og så skal tingene være i orden.Flemming Finøen er selv aktiv i Patientombud og med til at behandle de klager, der kommer. Herigennem får han desværre indblik i en del, der ikke får de proteser, de har fortjent og kan bruge.

Som en service overfor kunderne tilbyder Tandprotese Teamet at hjælpe med at søge om tilskud til en nye protese, ligesom regningen kan deles i afdrag. ”Mange af vores kunder er jo pensionister, der ikke står med det store beløb til rådighed, og derfor vil vi gerne være med til at hjælpe og yde den service. For at kunne sende et pænt og varmt smil, er med til at give livskvalitet”, slutter Flemming Finøen.

IP