[Logo PS Avisen]

PS-Avisen side 4


 


Alle fire i gang med at hakke roer

Gammeldags landbrug

Når man er ung, fuld af ideer og har gode venner med samme interesse og lyst til landbruget, så kan der komme meget godt ud af det.

Det er netop, hvad fire unge mænd udenfor Balling med tilknytning til landbruget i denne sommer og dette efterår har arbejdet med. Rasmus Timm, Morten Damsgaard, Peter Ibsen og Emil Thorgaard er alle +/- 30 år og henholdsvis uddannede landmænd og landbrugsmaskinmekanikere. Og fælles for dem er, at de alle arbejder ved siden af deres fritidsinteresser. De har kendt hinanden siden skoletiden og har altid haft fælles interesse for landbruget. Emil Thorgaard har således egen gård med kødkvæg, som han driver sammen med sin far, der har naboejendommen, medens Rasmus Timm har gammelt dansk sortbroget kvæg på sin ejendom.

Roeforeningen
For to år siden var de fire venner samlet, som så mange gange før, og her fik de en idé til at føre en tanke om gammeldags landbrug ud i livet, og de dannede ”Roeforeningen”. I løbet af dette forår gik de så i gang efter en del forberedelser. Først skulle marken gøres klar. Derefter skulle der købes roefrø, og marken blev sået til. Men forinden havde de været rundt omkring i hele landet for at opkøbe gamle maskiner til formålet, og så ventede der mekanikerne et pænt stykke arbejde, for mange af maskinerne havde stået urørte i mange år og samlet støv og rust. En betingelse for firkløveret var også, at maskinerne var dansk produceret.

Gamle, danske maskiner
Men maskinerne blev køreklar, og så blev marken sået til. Derefter skulle afgrøden passes og renses, hvilket ligeledes skete med en gammel istandsat roerenser, og til sidst skulle der høstes. Til dette formål var der indkøbt en gammel roeoptager; det var lidt besværligt, fortæller de fire, for marken var meget våd, men det kan hverken maskiner eller roerne gøre for. Maskinen tog først alle roetoppe af, og derefter blev roerne taget op og rystet for jord, for derefter at blive kørt op i den medfølgende vogn.
Roerne er en mere besværlig afgrøde end majs, men til gengæld har denen større foderværdi. Roerne er kålroer, som før i tiden også blev brugt til menneskeføde, blandt andet stuvet kålrabi, der var et godt supplement til frikadellerne.

Vi har haft det sjovt
”Det har været et sjovt eksperiment”, fortæller de fire unge, ”og der har været stor interesse for projektet fra mange sider”. Roeforeningen har lavet en hjemmeside, ligesom de har fortalt om arbejdet på Facebook, hvilket har medført mange forespørgsler og besøg fra hele landet.
”Vi har hygget os med arbejdet”, siger Rasmus, Morten, Peter og Emil, ”og vi har været heldige at have plads og mulighed for at føre vores idé ud i livet”.
IP

Den indkøbte roeoptager