[PS-Avisen]

PS-Avisen side 2Dommerby Digitalfoto
Avis for alle:
Oplag 18000
Udgiver:
Skive kommunes ældreservice i samarbejde med borgere og brugere.

 

Avisen bliver omdelt af Skive Folkeblad til samtlige husstande der modtager reklamer/tryksager i Skive Kommune og udkommer 3 gange årligt ca. 1. april, 1. september og 1. december.
Får du ikke avisen, kan den hentes på Center Møllegården, rådhuset i Skive, samt på biblioteket og i bogbussen.

 

Materiale til avisen
Artikler og indlæg sendes til redaktionen - håndskrevet, maskinskrevet eller evt. til E-mail adressen
Der er p.t. ingen fast træffetid, hvis der ikke svares, kan medlemmer af redaktionen eller sekretariatet kontaktes.
Se navn og telefonnumner ovenfor eller giv besked til:
Hanne Christiansen. tlf. 2116 5264

 

Nyttige links
http://www.moellegaardenskive.dk
http://www.psavisen.dk
E-mail:psskive@gmail.com

Datastuen på Center Møllegården
Tilbyder EDB undervisning for pensionister og efterlønnere i Skive Kommune.
Der er tilmelding til nye hold,
henvendelse Ida Vestergaard tlf. 3013 8782
Der må påregnes et mindre beløb
til materialer og undervisning.
Derudover er der åbent for alle hver torsdag
fra kl.13:00 - 14:45 hvor alle er velkomne
Send en E-mail til PS-Avisen
Klik på knappen:

Redaktionen består af:
Inge Palludan, Kirsten Roelsgaard, Kirsten Nielsen, Aage Dahl, Merete Krarup:
Redaktion, Møllegade 5 tlf. 2116 5264,
Du kan også skrive til vores E-mail adresse: psskive@gmail.com
Foto:
Mads Madsen:
Layout:
Else Vestergaard, Bent Nielsen, Ivan Nielsen:
Webmaster:
Ivan Nielsen:
Annoncer:
Irma Kristensen, Elma Christiansen:

Ansvarshavende redaktør:
Anne Juhl

 


Nye regler om folkepension

Husk at søge din folkepension
1. september 2017 trådte der nye regler i kraft vedr. folkepension. Det betyder bl.a., at der ikke længere udsendes brev til dem, der skal søge folkepension. Fremover skal folkepen-sionisten selv være opmærksom på at få søgt sin folkepension. Der er dog givet lidt læn-gere tid til at søge folkepensionen. Før kunne du først få folkepension fra d. 1 i måneden efter, at du havde søgt folkepension. Det er fremover ændret til, at du kan søge folkepen-sion med tilbagevirkende kraft indtil d. 10. i den femte måned efter, at du har nået folke-pensionsalderen. Husk også at søge om eventuelt at udsætte din folkepension

Hvis du ikke ønsker at få din folkepension udbetalt, fra du opnår folkepensionsalderen, f.eks. hvis du har for høj indkomst til, at du ville kunne få noget, eller kun få meget lidt i folkepension, kan du søge om at udsætte din folkepension. Ved at søge om at udsætte din pension optjener du en venteprocent, som bliver ganget op med det du har ret til i folkepension, når du senere får folkepensionen udbetalt. Ventepro-centen er afhængig af, hvor længe du udskyder din folkepension, og hvor gammel du er, når du begynder at få folkepensionen udbetalt.

Hvis du ingenting gør, når du når folkepensionsalderen (eller indtil 5 måneder efter), får man først folkepension fra den dato man ansøger.

Folkepensionen skal søges digitalt Både, hvis du ønsker at søge folkepension eller ønsker at udsætte den, skal dette gøres digitalt på www.borger.dk/folkepension. Folkepensionen beregnes ud fra den indkomst, der står i dit forskudsskema. Det er derfor vigtigt, at dit forskudsskema er så korrekt som muligt. Når året er omme, bliver der endelig beregnet, hvad du skulle have haft i folkepen-sion, og en evt. efterregulering bliver foretaget.

Såfremt der måtte være spørgsmål til folkepension, herunder tilretning af forskudsskema, ansøgning om pension, kontrol af efterregulering m.m., står Landbo Limfjord gerne til rå-dighed.

Af økonomikonsulent med speciale i socialjura Linda Harritz, Landbo Limfjord

Har du ønsker eller input til emner, hører vi gerne fra dig på mail: gbn@landbo-limfjord.dk

 


ANMELDELSE
Jesper Wung Sung: En anden gren.

En fantastisk velskrevet og gribende slægtsroman. Jesper Wung Sung skriver beretningen om sine oldeforældres utrolige kærlighedshistorie.
I 1902 ankommer San Wung Sung sammen med en flok kinesere til København for at blive udstillet i Tivoli. Blandt tilskuerne er Ingeborg, der forelsker sig intenst i den unge kinesiske mand trods kulturforskelle og kæmpe sprogbarrierer.. Parret kommer til at betale en høj pris for deres kærlighed. Det er nemlig ikke en rosenrød kærlighedshistorie, men især historie om en modig kvinde der trodser datidens fordomme og ydmygelser. Ingeborgs familie slår hånden af hende, Ingeborg er den stærke, San er mere spinkel og sart og forfalder til ludomani, hvilket Ingeborg bærer over med, for han er en kærlig ægtemand og en tålmodig far.

Familien lever et omstrejfende liv i usle boliger i København, Frederikshavn og sågar en periode i Berlin.

Bogen er fyldt med atmosfære. Først og fremmest beskrivelserne om København træder meget levende frem med alle byens forskellige miljøer. Ikke kun de fattige kvarterer, men også udviklingen med de mange nybyggerier, de nye automobiler og meget mere, sådan som San og Ingeborg oplever det på deres vandringer i byen. En fantastisk familiesaga som mange fortjener at læse.

Hans J. Vestergaard

Skive Boglade